Escola d'associacions

Un programa que dona resposta a les necessitats de les associacions

Què és?

És un programa que dona resposta a les necessitats de les associacions, mitjançant accions de formació continua, acompanyament, assessorament, recursos pràctics i punts de trobada.

Millorar les associacions és millorar la participació i el compromís de la ciutadania amb el nostre municipi.

Per què?

En enfortir les estructures internes, augmentar la participació, millorar els processos, la transparència i la comunicació, les associacions milloraran la seua incidència en la ciutat i educaran a una ciutadania més compromesa amb el seu entorn.

Com?

Formació

Cursos dissenyats amb recursos, eines i metodologies senzilles, pràctiques i testades pel mateix moviment associatiu.

Assessorament i servei de mediació

Servei d’assessoria en atenció presencial, telefònica i per correu electrònic, per a resoldre dubtes relacionats amb fiscalitat, comptabilitat, laboral, legals amb registre d’associacions.

Informació

Materials de suport per a les accions formatives i altres informacions d’interés per al moviment associatiu:

Dinamització

  • CAFÉ ASSOCIATIU: centre de diàleg perquè les associacions compartisquen les seues experiències
  • JORNADES: punt de trobada per analitzar la situación de les associacions, conéixer les seues necessitats i establir un pla de treball comú per a enfortir i visibilitzar el seu treball