Portal d'associacions de Quart de Poblet

Un poble d'associacions

Les associacions s’encarreguen de donar vida al poble i són un element fonamental per a la cohesió social i la vertebració de la participació ciutadana. Gran part de la nostra vida es desenvolupa al nostre municipi mitjançant la participació del moviment associatiu. Les activitats extraescolars, la música, els esports i, en definitiva, el temps lliure, s’organitza en bona part des de les associacions. També estan presents per a atendre les necessitats dels més necessitats ,i allí on cal, comprometre’s de forma estable i organitzada per a la millora o la denúncia, per a aconseguir una societat més justa.

Des de les associacions ens eduquem en la democràcia i l’exercici de la ciutadania compromesa, planifiquem, avaluem, parlem en públic, treballem el consens, gestionem… Aquestes habilitats i responsabilitats s’ensenyen en les associacions.

Les persones es relacionen en les seues associacions, creen xarxes de solidaritat entre iguals, construeixen societat, donen respostes i s’impliquen en la resolució dels problemes, són escoles de democràcia, mobilitzen  recursos, generen llocs de treball…

Un teixit associatiu viu, dinàmic i eficient, és una condició necessària del desenvolupament econòmic, polític, educatiu, cultural i per aprofundir en la democràcia de qualsevol societat.

Què pots trobar en aquest portal?

Escola d’associacions

Un programa que dona resposta a les necessitats de les associacions, mitjançant accions de formació continua, acompanyament, assessorament, recursos pràctics i punts de trobada.

Avaluació impacte

Coneguem amb dades objectives l’impacte de les nostres associacions.

Videoteca

Campanyes d’homenatge, reconeixement i empoderament de les associacions del nostre poble.

Activitats i notícies

Consulta ací les pròximes sessions d’assessorament per a associacions.

Intranet

Plataforma de gestió interna per a personal tècnic.