Avaluació impacte

Coneguem amb dades objectives l’impacte de les nostres associacions.

Avaluació d’impacte

Coneguem, amb dades objectives, l’impacte de les nostres associacions.

151

Associacions actives (123 subvencionades)

10000

Persones associades

700

Activitats periòdiques anuals

3

Multipliquen per tres els recursos rebuts de les institucions

1500

Hores setmanals de dedicació

17

Mitjana de persones participants

482

Persones voluntàries

204

Persones contractades

2000000

Ingressos

1540416

Despeses

Dades corresponents a gener de 2023

Aquest estudi també pretén:

1

Visibilitzar, valorar, agrair i reconèixer l’aportació social i econòmica

Donar a conéixer, amb dades objectives, el que aporta el moviment associatiu a cada municipi: persones associades, voluntàries, hores de dedicació, recursos econòmics, etc.
2

Fomentar la corresponsabilitat entre l’Administració Pública i les associacions

Aquest projecte ofereix una eina per a arreplegar i analitzar una sèrie de dades objectives amb les quals es pretén demostrar que la confiança en el tercer sector no és cega, que les organitzacions són transparents i que aporten i enriqueixen a la societat.
3

Construir allò públic des del dinamisme i la cogestió

Cal trencar la visió de que allò públic fa solament referència a l’Administració Pública, posant en valor tota la tasca i tot el potencial que aporten les associacions a la comarca de l’Horta Sud.
4

Fer pedagogia

Les associacions s’han d’acostumar a ser transparents, a arreplegar dades, a avaluar i complir la llei. Volem construir un relat comú i compartit entre totes les entitats de que totes som importants i juntes som més fortes, més eficaces i més autònomes.

Avaluació de l’impacte del moviment associatiu a #QuartdePoblet

A continuació pots descarregar els estudis d’avaluació de l’impacte del teixit associatiu i veure el vídeo: